Asunnon myynti erotilanteessa edellyttää yleensä molempien puolisoiden suostumusta. Erotilanteissa on paljon variaatioita eikä yhtä oikeaa sääntöä ole.

Asunnon myynti erotilanteessa

Jos puolisot ovat avioliitossa eikä heillä ole avioehtosopimusta, molemmilla puolisoilla on oikeus asuntoon siihen saakka, kunnes ositus on tehty. Jos puolisot ovat avioliitossa, mutta heillä on avioehtosopimus, oikeus asuntoon riippuu siitä, kumpi puolisoista asunnon omistaa. Samoin on tilanne silloin, kun puolisot ovat avoliitossa.

Avioliittolain lähtökohta

Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai siirtää toiselle:

2) osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina;

Avioliitto, ei avioehtosopimusta

Asunnon myynti avioliiton päättyessä eroon silloin, kun puolisoilla ei ole avioehtosopimusta, edellyttää molempien puolisoiden suostumusta. Näissä tilanteissa asunnon myynti ajankohtaistuu osituksen yhteydessä. Avio-ositusta tehtäessä olennainen kysymys on aina se, kummalle jää asunto vai myydäänkö se ulkopuoliselle. Osituksen lopputuloksena asunto voi siirtyä kokonaan toiselle puolisolle, vaikka ennen ositusta asunnon omisti yksin toinen puoliso. Voi myös olla niin, että molemmat omistavat asunnon yhdessä, ja osituksen jälkeen asunto jää yksin toiselle. Vaihtoehtoja on monia ja niistä eroavat aviopuolisot päättävät yhdessä.

Avioliitto, avioehtosopimus on

Avioehtosopimus poistaa puolison avio-oikeuden toisen omaisuuteen. Tällöin asunnon myyminen erotilanteessa on mahdollista sille puolisolle, joka omistaa asunnon. Kuitenkaan yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ei saa myydä ilman puolison suostumusta, kuten avioliittolaki asian kieltää. Käytännössä asunnon myynti ei onnistu, ennen kuin molempien puolisoiden elämä on järjestetty uudelleen, jos myynnin kohteena on yhteinen koti.

Avoliitto

Avoliiton päättyessä eroon sovelletaan samoja sääntöjä kuin avioliitossa, jossa on voimassa oleva avioehtosopimus.

Kokoavasti erotilanteessa asunnon myynti onnistuu vasta siinä vaiheessa, kun kaikki muukin omaisuus jaetaan ja puolisot sopivat asioista keskenään. Ellei sopimukseen päästä, voidaan määrätä pesänjakaja ositusta toimittamaan, missä yhteydessä asunnon myynti ajankohtaistuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.