Onnistuuko asunnon myynti jos toinen ei halua? Ei onnistu silloin, kun kyse on puolisoiden yhteisenä kotina käytettäväksi tarkoitetusta asunnosta.

Asunnon myynti vaatii puolison luvan

Jos puolisot ovat avioliitossa eikä heillä ole avioehtosopimusta, molemmilla puolisoilla on oikeus asuntoon siihen saakka, kunnes ositus on tehty. Jos puolisot ovat avioliitossa, mutta heillä on avioehtosopimus, oikeus asuntoon riippuu siitä, kumpi puolisoista asunnon omistaa. Samoin on tilanne silloin, kun puolisot ovat avoliitossa.

Avioliittolain lähtökohta

Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai siirtää toiselle osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Avioliitossa vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Puolisot omistavat toisistaan riippumattomasti. Asuntojakin voidaan omistaa siten, että asunnon omistaa vain toinen puoliso tai siten, että molemmat omistavat samaa asuntoa. Yhteisesti omistettua asuntoa ei saa myydä ilman toisen omistajan suostumusta. Tämä ei onnistukaan, koska kauppakirjassa pitää aina olla kaikki omistajat myyjänä.

Sellainen asunto, jonka toinen puoliso omistaa yksin, on myytävissä vapaasti ilman toisen puolison suostumusta. Poikkeuksena tästä on asunto, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Sellaisen asunnon myymiseen siis tarvitaan toisen puolison suostumus. Ajatuksena on se, että toinen puoliso ei voi myydä toiselta puolisolta ns. kotia alta kysymättä siitä ensin.

Muiden kuin puolisoiden omistama asunto

Asunnon voi omistaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä, vaikka eivät puolisoita olekaan. Tällöin myynti on mahdollista käytännössä myös vain osapuolten yhteisellä suostumuksella. Periaatteessa yksi osa-omistaja voi myydä omistuksensa asunnosta, esim. 1/2 -osaa, kenelle tahansa, mutta sellaiselle ei löydy yleensä ostajaa. Jos yksi yhteisomistajista haluaa saada osuutensa erotetuksi omistuksen kohteesta, eikä muut yhteisomistajat halua sitä lunastaa, hän voi hakea käräjäoikeudelta lupaa asunnon myyntiin ja tarvittaessa uskottua miestä tätä toimitusta tekemään.

Nopeaa apua lakiasioihin.