Asunnon myynti ja lahjavero tulevat kysymykseen alihintaisissa kaupoissa. Asunnon kauppa on alihintainen, kun myyntihinta on enintään 75 % käyvästä arvosta.

Asunnon myynti ja lahjavero

Asunnon myyminen alihintaan olisi monesti haluttu vaihtoehto. Etenkin perhepiirissä voi olla useita tilanteita, joissa haluttaisiin myydä asunto alihintaan joko lasten ja vanhempien taikka puolisoiden välillä. Syitä menettelylle on monia. Joskus asunnon alihintainen myynti voi olla ennakkoperintöluonteinen oikeustoimi. Joskus kyse on pelkästään halusta auttaa perheenjäseniä myymällä asunto halvalla. Joskus näiden ajatusten lisäksi halutaan varallisuuden pysyvän perhepiirissä sen sijaan, että sitä maksettaisiin pois myyntivoittoveron ja varainsiirtoveron muodossa.

Lahjavero asunnon myynnistä

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä tapauksessa lahjan osuus 200000 e – 120000 e = 80000 euroa. Tästä määrästä menee lahjaveroa, jonka määrän voi tarkistaa esimerkiksi lahjaverolaskurilla verottajan sivuilla.

Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Asunnon käyvän arvon määrittelemisessä voi toisinaan olla työtä ja tekemistä. Verottajan näkemys voi olla erilainen kuin myyjän ja ostajan näkemys. Käypä arvo on helpompi sanoa silloin, kun asunto on kaupunkikeskuksesta, jossa on saatavana järkevä otos vertailukauppoja, mutta toisin on alueilla, jossa vertailukauppoja ei juurikaan ole. Verottajan tekemää lahjaveropäätöstä kannattaa arvioida kriittisesti ja tehdä oikaisuvaatimus, jos on erimieltä verottajan kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.