Asunnon myynti lapselle tapatuu lähtökohtaisesti samojen asuntokauppalain sääntöjen mukaan kuin asunnon myynti kenelle tahansa muulle ostajalle.

Asunnon myynti lapselle

Asunnon myynti lapselle on lähtökohtaisesti samanlaista kuin myynti kenelle tahansa muulle henkilölle, mutta siihen sisältyy väistämättä joitakin piirteitä, joita ns. vapailla markkinoilla tehdyissä kaupoissa ei esiinny.

Alihintainen kauppa – lahja vai ei?

Asunnon myyminen alihintaan olisi monesti haluttu vaihtoehto etenkin perhepiirissä vanhempien ja lasten välillä. Tällöin kuitenkaan ei haluttaisi periä asunnosta välttämättä täyttä hintaa, syystä tai toisesta. Jos asunto lahjoitetaan lapselle, siitä pitää maksaa lahjaveroa, jolloin myynti on parempi vaihtoehto. Kuitenkin alihintaisesta myynnistäkin joutuu lapsi saajana maksaa lahjaveroa.

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa.

Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Kaventuuko virhevastuu?

Asunnon myyminen omalle lapselle voi olla vanhempien mielestä turvallisempi vaihtoehto, jotta välttää reklamaatiot ja vaatimukset asunnon myynnin jälkeen. Asuntokauppalain mukainen virhevastuu vanhempien ja lasten välisissä kaupoissa toteutuu kuitenkin samalla tavalla kuin muissakin kaupoissa. Lapsella on siis oikeus esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia vanhemmilleen samoilla periaatteilla kuin kenelle tahansa myyjälle. Tosiasiassa kuitenkin vanhempien ja lasten välisissä kaupoissa lapsen tietoisuus kaupan kohteesta saattaa olla hyvinkin syvää. Silloin virheeseen perustuvan vaatimuksen kynnys tosiasiassa nousee, jos lapsi on esimerkiksi asunut itse asunnossa ja on sitä kautta hyvin tietoinen asunnon kunnosta ja taloyhtiön tilasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.