Asunnon myynti ja myyntivoittovero. Myyntivoittovero maksetaan kauppahinnan ja hankintahinnan välisestä erotuksesta ellei kyse ole vakituisesta asunnosta.

Asunnon myynti ja myyntivoittovero

Myyntivoittovero eli luovutusvoittovero maksetaan siten, että asunnonmyyntihinnasta vähennetään sen hankinnan kustannukset, mistä erotuksesta lasketaan vero voimassaolevan veroasteikon mukaan. Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä.

Jos hankintahintaa ei ole saatavilla tai sitä ei haluta käyttää, voidaan hankintahinnan sijasta käyttää hankintameno-olettamaa. Se tarkoittaa sitä, että luovutushinnasta vähennettävä määrä on aina vähintään 20 % luovutushinnasta. Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuoden ajan, vähennettävä määrä on vähintään 40 % luovutushinnasta.

Oman asunnon myynnin verovapaus

Oman vakituisen asunnon myynnistä saatavasta voitosta ei välttämättä aina tarvitse maksaa veroa. Muissa tapauksissa kuin oman vakituisen asunnon myynnissä asunnon myyntivoitto verotetaan pääomatulona.

Oman asunnon myynnistä saatu voitto on veroton seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Olet omistanut asunnon vähintään 2 vuotta.
  • Sinä tai joku perheestäsi on asunut asunnossa vähintään kahden vuoden ajan omistusaikana. Perheeseen lasketaan mukaan puoliso ja alaikäiset lapset. Lue lisää puolison määritelmästä verotuksessa.
  • Omistus- ja asumisajan on oltava yhtäjaksoista, kahden vuoden ajassa ei saa olla katkoja. (lähde; vero.fi)

Omistusaika alkaa yleensä asunnon ostopäivästä ja päättyy myyntipäivään. Ratkaisevaa on kauppakirjassa sovittu omistuksen siirto. Asumisaika alkaa siitä, kun asuntoon on muutettu. Muuttopäivä on yleensä muuttoilmoituksella väestötietojärjestelmään ilmoitettu päivä.

Nopeaa apua lakiasioihin.