Asunnon myynti omalle yritykselle on mahdollista siinä missä asunnon myynti kenelle tahansa. Mutta onko asunnon myynti omalle yritykselle järkevää?

Asunnon myynti omalle yritykselle

Yksityishenkilö voi myydä asuntonsa yritykselle, jos haluaa. Syyt voivat olla moninaiset. Ostava yritys voi olla esimerkiksi aidosti asunnon tarpeessa esimerkiksi vieraiden tai henkilöstön tilapäistä majoittamista varten. Ostava yritys voi myös olla asuntosijoitusyhtiö, jonka salkkuun myytävä asunto sopii. Tilanne voi olla myös sellainen, että yrittäjä tekee töitä asunnostaan käsin ja pitää sitä toimistona, jolloin yritys voi ostaa tämän toimistotilan itselleen. Joskus yrittäjä saattaa haluta myydä asunnon yritykselle verotuksellisista syistä. Syyn arvuuttelu on lopulta turhaa, sillä kaikilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus myydä omaisuutensa kenelle tahansa. Yritys puolestaan on oikeushenkilö, joka voi ostaa omaisuutta, mitä tahansa.

Käytännön toteutus

Kun asunto myydään omalle yritykselle, merkitään kauppakirjaan myyjäksi luonnollinen henkilö, ihminen, ja ostajaksi oikeushenkilö eli yritys. Yrityksen puolesta kaupan tekee se, jolla on yrityksen nimenkirjoitus oikeus. Se seikka, kuka päättää kaupasta ja konkreettisesti tekee kaupan yrityksen puolesta, on kulloinkin yrityksen sisäinen asia.

Kaupan teon jälkeen asunto kirjataan taloyhtiössä yrityksen omistukseen. Kaupan teon jälkeen siis käytännössä tehdään taloyhtiön isännöitsijälle ilmoitus omistajan vaihdoksesta toimittamalla tälle kauppakirja ja tarvittavat liitteet, jolloin osakasluetteloon omistajaksi merkitään ostava yritys. Lisäksi yrityksen on huolehdittava ostettu asunto omaan kirjanpitoonsa yrityksen omaisuudeksi.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.