Miten onnistuu asunnon myynti osamaksulla? Asunnon myynnin yhteydessä kauppahintaa ei tarvitse maksaa heti, vaan se voidaan sopia maksettavaksi erissä.

Asunnon myynti osamaksulla

Asunnon myynti ei yleensä tapahtu osamaksulla siten, kuin osamaksu yleensä ymmärretään, mutta mikään ei estä sitä, että näin tehdään. Osamaksukaupaksi voidaan ymmärtää myös sellainen kauppa, jossa kauppahintaa ei makseta kerralla vaan muutamassa erässä. Sen sijaan pitkiä maksuaikoja ja ikään kuin tasalyhenteisiä kauppahinnan maksuja ei asuntokaupassa käytetä, mutta sekin johtuu enempi käytännön asioista eli myyjän halusta saada rahat nopeammin kuin siitä, että se olisi laiton tai hankala toteuttaa. Eräänlainen osamaksusopimus alkaa kyllä ostajalla, mutta silloin sopimuskumppani on pankki eikä kyse ole varsinaisesti osamaksukaupasta vaan pankkilainasta ja sen lyhentämisestä.

Osamaksukaupan olemus

Osamaksukauppalakia sovelletaan irtaimen esineen kauppaan. Osamaksukauppa voidaan tehdä siten, että omistusoikeus esineeseen siirtyy heti ja myyjä pidättää itsellään takaisinotto-oikeuden siihen saakka, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Osamaksukauppa voidaan tehdä myös siten, että ostaja saa kaupan kohteen hallintaansa heti, mutta omistusoikeus siirtyy vasta sitten, kun koko kauppahinta on maksettu.

Asunnon kaupassa huomioitavaa, jos kauppahintaa ei makseta kerralla

Asunnon myynnin yhteydessä kauppahinta voidaan sopia maksettavaksi myöhemminkin kuin kauppakirjan allekirjoittamisen hetkellä. Kauppahinta voidaan sopia maksettavaksi myös useammassa kuin yhdessä erässä. Tällöin myyjän kannattaa huolehtia siitä, että omistusoikeuden siirto kaupan kohteeseen sidotaan kauppahinnan maksuun. Myyjä siis pidättää omistusoikeuden itsellään, kunnes kauppahinta on maksettu. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi sanamuodoin ”omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle vasta, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.”

 

Nopeaa apua lakiasioihin.