Asunnon myynti osituksen jälkeen on mahdollista aina avioero-osituksen jälkeen, mutta jäämistöosituksen jälkeenkin asuntoa voi rasittaa lesken käyttöoikeus.

Asunnon myynti osituksen jälkeen erotilanteessa

Kun puolisot eroavat, heidän välillään tehdään avioliittolain mukaisesti ositus. Osituksen sijasta tehdään omaisuuden erottelu, jos puolisoilla oli voimassaoleva avioehtosopimus. Osituksen lopputuloksena asunto, jossa puolisot ovat asuneet, voi jäädä kummalle puolisolle tahansa taikka molemmille yhteisesti. Vaikka toinen olisi omistanut asunnon yksin ennen eroa, voi osituksen seurauksena omistussuhteet asunnossa muuttua puolisoiden välillä. Se puolisoista, josta tulee asunnon omistaja osituksen jälkeen, voi myydä asunnon. Joskus kuitenkin voi käydä niin, että toinen puolisoista haluaa jäädä asumaan asuntoon, vaikka osituksessa omistusoikeus siirtyy toiselle puolisolle, joka haluaa myydä asunnon. Tällöin eronneiden puolisoiden välille muodostuu käytännössä vuokrasuhde. Tilanne ei yleensä ole paras mahdollinen ja on herkkä riitaisuuksille. Tämän kaltaisen tilanteen estämiseksi kannattaa osituksen yhteydessä asiasta erikseen sopia siitä, milloin asunnosta muutetaan pois, jolloin omistaja tietää sen, milloin asunnon voi viimeistään myydä vapaana vuokralaisesta. Sinänsä vuokralainenkaan ei estä asunnon myyntiä, mutta monesti se saattaa aiheuttaa myynnille hankaluutta.

Asunnon myynti osituksen jälkeen kuolinpesässä

Kuolleen puolison leskellä on vähimmäissuoja, jonka mukaan leski saa pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn asunnon, jos leskellä ei itsellään ole vakituiseksi kodiksi sopivaa asuntoa. Joskus kuolinpesässä voi tulla tilanne, missä ositus toimitetaan lesken eläessä lesken ja kuolleen puolison perillisten välillä, missä osituksessa asunnon omistus tai osaomistus tulee kuolleen puolison perillisille, mutta leskelle jää oikeus hallita asuntoa lesken vähimmäissuojaa koskevien säännösten perusteella. Tilanne on kohtalaisen harvinainen, mutta näissä tapauksissa asunnon omistaja ei osituksen jälkeen voi myydä asuntoa ilman lesken suostumusta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.