Asunnon myynti puolisolle noudattaa samoja sääntöjä kuin muukin asuntokauppa. Alihintaisesta kaupasta, enintään 75 % käyvästä hinnasta, menee lahjavero.

Asunnon myynti puolisolle

Suomen avioliittojärjestelmässä puolisoilla on omaisuuden erillisyyden periaate. Molemmat omistavat itsenäisesti. Vaikka puolisot asuvat samassa asunnossa pitkäänkin, ei asunnosta tule automaattisesti ”puoliksi toisen puolison” omaisuutta, kuten virheellisesti monesti kuvitellaan. Totta on se, että avioliiton päättyessä tehtävässä avioero osituksessa omaisuudet tasataan puolisoiden välillä siten, että osituksen jälkeen molemmat omistavat saman verran. Tästäkin säännöstä on poikkeuksia, yleisimpänä avioehtosopimus, joka muotoaa tätä oikeustilaa.

Puolisot voivat siis asua kymmeniä vuosiakin asunnossa, jonka omistaa vain toinen puolisoista. Se puolisoista, kumpi omistaa asunnon, voi myydä asunnon kokonaan tai osittain toiselle puolisolle milloin tahansa.

Aviopuolisoiden välisissä kaupoissa voi olla halu käyttää alempaa myyntihintaa, kuin mitä asunnon arvo oikeasti on. Asunnon myynti alihintaan voi kuitenkin aiheuttaa ostajalle lahjaverovelvollisuuden. Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa. Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.