Onko mahdollista toteuttaa asunnon myynti yli pyyntihinnan? Se on mahdollista, jos useasta ostajasta joku tekee pyyntihintaa korkeamman tarjouksen.

Asunnon myynti yli pyyntihinnan

Myyjän ei ole pakko myydä asuntoa, vaikka saisi siitä ns. täyden hinnan tarjouksen, missä ostaja olisi valmis maksamaan asunnosta sen pyyntihinnan verran. Myyjä saa ensinnäkin valita ostajan ja vaikuttaa lisäksi kaupan muihin ehtoihin ennen kuin kaupasta tulee sitova. Siten on mahdollista se, että pyyntihinnan tarjoamalla voi jäädä asunto saamatta.

Jos asunnolla on paljon kysyntää ja myyjä saa useamman täyden hinnan tarjouksen, voi myyjä sen jälkeen ryhtyä halutessaan kierrättämään halukkaita ostajia ns. toisella kierroksella. Tällöin kysytään sitä, paljonko pyyntihinnan yli ostajat ovat halukkaita asunnosta maksamaan. Tämä on myyjän oikeus ja mahdollisuus, mutta se ei välttämättä miellytä ostajia, jotka haluavat vetäytyä sen jälkeen kaupanteosta kokonaan.

Toisaalta myyjä voi lähteä myymään asuntoaan siten, että varsinaista pyyntihintaa ei määritellä lainkaan. Silloin asunnon hinnan annetaan määräytyä niin sanotulla tarjouskaupalla. Tarjouskaupassa asunnolle määritellään lähtöhinta, josta halukkaat ostajat saavat tehdä tarjouksia ylöspäin. Tarjouskaupasta on olemassa monenlaisia variaatioita, mutta periaate mukailee huutokauppaa, jossa useat ostajat kilpailevat keskenään samasta kohteesta nostamalla hintaa toisen tarjouksen yli. Tarjouskaupassa ostajilla voi olla mahdollisuus seurata ja nähdä toiset tarjoukset ainakin niiden hinnana osalta, joten hinnan muodostuminen on siten avoimempaa kuin perinteisessä myynnissä.

Nopeaa apua lakiasioihin.