Asunnon myynti riitatilanteessa voi vaatia sitä, että haetaan käräjäoikeuden määrämää uskottua miestä, joka huolehtii asunnon myymisestä ulkopuoliselle.

Asunnon myynti riitatilanteessa

Yhteisomistajien riitaisuus

Jos asunnolla on yhtäaikaa useampi kuin yksi omistaja, puhutaan yhteisomistajuudesta. Kukin yhteisomistaja on oikeutettu siihen, että hän saa oman osuutensa esineestä erotetuksi. Tämä tapahtuu siten, että joku muu tai jotkut muut yhteisomistajat lunastavat myyntiä haluavan yhteisomistajan osuuden itselleen. Ellei kukaan muista yhteisomistajista halua lunastaa asuntoa taikka myynnin ehdoista, kuten kauppahinnasta, ei päästä sopimukseen, voidaan asunto myydä kokonaisuudessaan ulkopuoliselle.

Jos asunnon yhteisomistajat eivät pääse keskenään sopimukseen siitä, millä hinnalla asuntoa myydään ja millä ehdoilla, on tilanne myyntiä haluavan yhteisomistajan kannalta hankala. Paras ratkaisu olisi päästä sopimukseen muiden yhteisomistajien kanssa, mutta jos tämä ei ole mahdollista, voidaan yhteisomistussuhteen purkua hakea käräjäoikeudelta.

Yhteisomistussuhteita koskevan lain mukaan esineen jakaminen on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun yksi yhteisomistajista haluaa osansa esineestä erotetuksi. Mikäli esineen jakaminen ei kuitenkaan ole mahdollista tai se aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa, on oikeudella valta yhteisomistajan vaatimuksesta ja hänen haastatettuaan toiset yhteisomistajat asiassa kuultaviksi määrätä esine myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten.

Esineen myymistä ja yhteisomistussuhteen purkamista varten voi käräjäoikeudelta pyytää uskotun miehen määräämistä tätä toimenpidettä suorittamaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.