Asunnon myynti rintaperilliselle voidaan katsoa ennakkoperinnöksi silloin, kun kyseessä on alihintainen myynti tai myynti alle markkinahinnan.

Asunnon myynti rintaperilliselle

Asunnon myyminen lapselle noudattaa samoja sääntöjä kuin asuntokauppa yleisestikin. Vaikka asunnon myyjä ja ostaja ovat lähisukulaisia, kauppaan sovelletaan asuntokauppalain säännöksiä.

Rintaperilliselle, eli lapselle tai tämän jälkeläiselle, myytäessä kaupassa kuitenkin voi olla tälle kaupalle erityisiä piirteitä, joilla voi olla vaikutusta verotukseen, perinnön jakoon sekä virhevastuuseen.

Vaikutus verotukseen

Myytäessä asunto rintaperilliselle, ei siitä välttämättä haluta ottaa täyttä hintaa. Tällöin voi kuitenkin tulla ostajalle lahjaverovelvollisuus. Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolainmukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa. Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Vaikutus perintöön

Jos yksi rintaperillisistä saa elinaikanaan ennakkoperintöä, se vaikuttaa hänen perintöönsä vähentävästi lopullisessa perinnönjaossa, jos rintaperillisiä on useita. Jos asunto myydään rintaperilliselle täydellä markkinahinnalla, ei sillä ole vaikutusta perintöön. Jos kuitenkin asunto myydään alihintaan, voidaan käyvän markkinahinnan ja myyntihinnan erotus katsoa saajansa ennakkoperinnöksi.

Vaikutus virhevastuuseen

Asunnon virheellisyyttä arvioidaan suhteessa siihen, mitä asunnon kunnosta on sovittu sekä siihen, mitä myyjä kertoi ja mitä ostaja tiesi asunnosta ennen kaupantekoa. Joskus rintaperillinen on asunut vanhempiensa asunnossa pitkäänkin tai ollut mukana tekemässä remonttia asunnossa, jolloin asunto on entuudestaan jo ostajalle kauttaaltaan tuttu. Tällä voi olla vaikutusta virhevastuuseen, kun ostajana on tällainen rintaperillinen, joka käytännössä tuntee asunnon kuin omansa jo ennen kaupan tekemistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.