Asunnon myynti ja siivous? Pitääkö myyjän siivota asunto, ennen kuin asunnon hallinta siirretään ostajalle? Mitä seurauksia on, jos siivouksen jättää tekemättä?

Asunnon myynti ja siivous

Yleinen käsitys ihmisillä on, että asunto pitää olla siivottu silloin, kun se luovutetaan ostajalle. Varsinaista lainsäädäntöä tästä ei kuitenkaan ole, vaan tälle ajatukselle pitää hakea taustaa asuntokauppalain yleisen virhesäännöstön kautta.

Uuden asunnon kauppa

Uudessa asunnossa on virhe (muun muassa), jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun taikka jos asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Uuden asunnon kaupassa asunnon ostajalla on oikeus olettaa, että asunto on uutena myytäessä siisti ja välittömästi asumiskunnossa.

Käytetyn asunnon kauppa

Asunnossa on virhe (muun muassa), jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun taikka jos asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Asunnon ostajalla on oikeus edellyttää, että asunto on hänelle luovutettaessa siisti ja asuttavassa kunnossa. Monesti kauppakirjassa on maininta siitä, että ostaja ostaa asunnon siinä kunnossa, kuin se sitä ostajalle viimeksi esiteltäessä oli.

Asunnon siisteys on siis ikään kuin perusoletus asunnon kaupassa, mutta tilanne voi olla toisenlainenkin. Jos asunnon ostaja tietää, että asunnossa on vaikkapa entisen vuokralaisen jäljiltä roskaa ja romua, ostaja on tämän nähnyt ja olosuhteet muutenkin kaupan teon hetkellä ovat sellaiset, että ostaja ymmärtää ostavansa asunnon siinä kunnossa, ei siivousvelvoitetta myyjällä enää ole. Normaalitapauksessa asunnon pitää olla siisti seuraavalle ostajalle. Jos asunto on pahassa ja erityisen siivottomassa kunnossa, voi ostajalla olla oikeus käyttää siivouspalvelua asunnossa ja vaatia tätä summaa myyjältä. Tilanne on kuitenkin riitaherkkä, joten tätä vaihtoehtoa kannattaa harkita maltillisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.