Asunnon myynti sukulaiselle tapahtuu samoin edellytyksin kuin kenelle tahansa, mutta perillisasemassa olevalle myytäessä kaupalla voi olla erityisiä vaikutuksia.

Asunnon myynti sukulaiselle

Sukulaisten välisissä kaupoissa sovelletaan esim. virheen osalta samoja asuntokauppalain säännöksiä, kuin toisilleen tuntemattomien henkilöiden välisessä kaupassa. Sukulaisuus ei lähtökohtaisesti tee kaupasta erityistä, poikkeavaa tai aseta kaupan osapuolia toisiinsa nähden erityiseen asemaan.

Myynti tulevalle perilliselle

Jos asunto myydään omalle lapselle, se voi vaikuttaa sekä verotukseen että tulevaan perinnönjakoon. Monesti kaupat vanhempien ja lasten kesken halutaan tehdä markkinahintaa alemmalla hinnalla. Tällöin voi tulla kysymykseen lahjanluonteinen kauppa, niin sanottu alihintainen luovutus, josta ostaja voi joutua maksamaan lahjaveroa. Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisista lahjoista, jotka ylittävät perintö- ja lahjaverolain mukaisen verotuksen rajan. Alihintaisessa kaupassa lahjan osuuden muodostaa käyvän arvon ja toteutuneen myyntihinnan välinen erotus. Esimerkiksi, jos asunnon käypä arvo on 200000 euroa ja se myydään 120000 eurolla, on tässä lahjan osuus 80000 euroa. Alihintaisena pidetään kauppaa, joka on enintään 3/4 -osaa kauppahinnasta. Tämän säännön mukaan siis lahjaveron välttää, kun kauppahinta on yli 75 % asunnon käyvästä arvosta.

Alihintainen luovutus voidaan katsoa myös perillisasemassa olevan ostajan ennakkoperinnöksi, jolloin muiden ostajan kanssa samassa perillisasemassa olevien taholta voidaan esittää menestyksekäs väite siitä, että alihintaan saatu asunto on käyvän hinnan ja myyntihinnan erotuksen verran saajansa ennakkoperintöä.

Nopeaa apua lakiasioihin.