Asunnon myynti ulosoton kautta on velkojalle mahdollisuus saada velalliselta suoritus, jos velallinen omistaa asunnon mutta ei muuten maksa velkaa.

Asunnon myynti ulosoton kautta

Ulosmitattu omaisuus myydään ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla taikka muulla tavalla, kuten toimeksiannolla tai vapaalla myynnillä, esim. nettihuutokaupalla. Vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Vapaalla myynnillä tarkoitetaan ns. normaalia myyntiä vapailla markkinoilla normaalein myyntiehdoin. Vapaasta myynnistä voidaan käyttää myös termiä vapaa kauppa.

Huutokaupasta julkaistaan kuulutus sanomalehdessä, jotta kaikki huutokaupasta kiinnostuneet voivat saada siitä tiedon.

Huutokaupan luonteen mukaisesti ostotarjoukset huutokaupassa esitetään nostotarjouksina. Ulosottomies saa kuitenkin pyytää jo ennen huutokauppaa ostotarjouksia kirjallisesti, jotka sitten otetaan huutokaupassa huomioon nostotarjouksina. Käytännössä huutokauppa lähtee liikkeelle korkeimmasta tarjouksesta, joka on saatu kirjallisesti jo ennen huutokauppaa. Huutokaupalla myytävillä asunnoilla voi olla, ulosoton luonteesta johtuen, ennalta määritelty alin hyväksyttävä myyntihinta. Tällä halutaan estää se, että huutokaupassa ei myydä asuntoa kohtuuttomasti alle markkinahinnan. Näin voisi tapahtua, jos huutokauppaan ei olisi paljon osallistujia tai jos muutamat osallistujat keskenään sopisivat hinnoista. Asunnosta tehtyä ostotarjousta ei siis saa hyväksyä, jos kauppahinta selvästi alittaa käyvän hinnan paikkakunnalla.

Vaikka kauppahinta lähtökohtaisesti edellytetään maksettavaksi huutokauppatilaisuudessa, mikä on huutokaupan luonne, ei asunnon myynnissä voida tällaista aina edellyttää. Jotta asuntojen myynti huutokaupalla onnistuu paremmin ja tuotto nousee ylöspäin, ulosottomies saa antaa tarvittaessa ostajalle maksuaikaa. Myynnistä kertyvät varat tilitetään velkojalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.