Asunnon myynti yksityisesti on mahdollista eikä kaupan asiantuntijaa ole pakko käyttää. Itse myytäessä keskeiset asiat asuntokaupasta pitää tietää ja hallita!

Asunnon myynti yksityisesti

Asuntoja voidaan myydä yksityisesti vaikka netti-ilmoituksella. Jos myyt asuntosi yksityisesti, huolehdi vähintään seuraavista asioista:

Asiakirjat kaupan tueksi

Asunnon myynnin asiakirjat vaihtelevat tapauksittain, mutta ainakin tarvittavia ovat asunnon kauppakirja, osakekirjat ja isännöitsijäntodistus. Lisäksi on hyvä olla käytettävissä taloyhtiön yhtiöjärjestys, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä suunnitelmat ja tiedot tulevista remonteista, jos niitä on näköpiirissä. Jos asunnosta on tehty kuntotarkastusta, otetaan siitä saatu raportti kaupan teon tueksi.

Laadi kauppakirja huolella

Kauppakirjassa pitää yksilöidä kaupan osapuolet sekä kaupan kohde, määritellä kauppahinta ja sen maksu, sopia omistus- ja hallintaoikeuden siirrosta sekä kirjata ylös kaikki muut kaupan ehdot sekä ostajalle annetut tiedot. Kauppakirjan mallin voit ladata esim. Laki24.fi -verkkokaupasta.

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Asunnon myyjän tärkein muistettava asia on: Anna kaikki tiedot ostajalle!

Myyjä tuntee myyntikohteen paremmin kuin ostaja. Ostaja tutustuu kohteeseen lyhyesti ennen kaupan tekemistä, mutta myyjä on hallinnut kohdetta yleensä pitkän aikaa. Vaikka ostajalla on selonottovelvollisuus kaupan kohteesta, on myyjän tiedonantovelvollisuus tätä laajempi. Myyjän on annettava ostajalle tiedot myös sellaisista asioista, ikävistäkin, jotka ei pelkällä asuntoon tutustumisella, asuntonäytöllä, tule selville.

Asunnon virheellisyyttä arvioidaan suhteessa siihen, mitä kaupan teon hetkellä on sovittu. Jos jostakin asiasta ei nimenomaisesti sovita, arvioidaan asunnon virheellisyyttä suhteessa siihen, mitä ostajalla oli perustellusti oikeus olettaa asunnosta ja asunnon kunnosta.

Kun ostajalle annetaan kattavat tiedot sekä asunnosta että taloyhtiöstä ja kun ne kaikki kirjataan ylös asunnon kauppakirjaan, ei kaupan teon jälkeen jää juurikaan epäselvyyttä siitä, mitä on sovittu. Silloin vältetään kaupan jälkeiset reklamaatiot ja hinnanalennus-, vahingonkorvaus- ja kaupan purun vaatimukset sekä niistä aiheutuvat riitaisuudet.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.