Asunnon osto yksityiseltä on tavallista ja niitä kauppoja tehdään paljon. Välittäjä voi tuoda apua kaupan tekoon, mutta ostajan on silti parasta ottaa itse asioista selvää.

Asunnon osto yksityiseltä

Suurin osa asunnon kaupoista tehdään yksityishenkilöiden välillä. Uudiskohteissa myyjänä on useammin elinkeinon harjoittaja, mutta käytetyissä asunnoissa yleisemmin myyjänä on yksityishenkilö. Asunnon osto on lähtökohtaisesti yhtä turvallista ja yhtä riskipitoista yksityishenkilöltä kuten elinkeinonharjoittajaltakin. Merkittävää eroa asuntokaupoissa ei ole, olipa myyjän kuka hyvänsä.

Huolehdi tästä, ostaja!

Perehdy ja tutustu asuntoon huolellisesti. Asuntokauppalain järjestelmässä myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostajalla selonottovelvollisuus. Lainkin lähtökohtana on se, että ostaja aktiivisesti selvittää asunnon kuntoa ja olemusta. Ulota selvittäminen myös taloyhtiöön. Pyydä saada isännöitsijän todistuksen lisäksi taloyhtiön tilaa koskevat asiakirjat kuten yhtiöjärjestys, tilinpäätös, toimintakertomus sekä taloyhtiön laatimat suunnitelmat.

Yksityinen myyjä ei välttämättä edes tiedä kaikkea asuntoonsa ja asunnon arvoon liittyvää. Joskus myyjä on vilpillisellä mielellä eikä halua kertoa asunnon kannalta epäedullisia asioita ostajalle. Myyjän tietoisuuden tasoa tai motiiveja ei tarvitse arvuutella, kun ottaa itse selvää asunnosta. Jos oma tietämys ei riitä, pyydä asiantuntevaa apua. Tämä on paras keino välttyä ikävyyksiltä kaupan teon jälkeen.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.