Asunnon tarjous, ostotarjous, tehdään kirjallisesti myyjälle tai välittäjälle. Ostotarjouksen voi tehdä myös ehdollisena ja määrittää tarjoukselle voimassaoloajan.

Asunnon tarjous

Ostotarjouksen jättäminen

Ostaja jättää ostotarjouksen myyjälle, kun haluaa ostaa asunnon. Tarjous voidaan antaa välittäjälle, ja annetaankin, jos asunnon myynnissä on välittäjä mukana. Tarjouksessa pitää mainita vähintään se, millä hinnalla ostaja sitoutuu ostamaan asunnon ja minkä ajan tarjous on voimassa. Myyjä voi sitten harkintansa mukaan joko hylätä tarjouksen, hyväksyä tarjouksen tai tehdä ostajalle vastatarjouksen. Vastatarjous tehdään yleensä silloin, kun myyjä on valmis neuvottelemaan kauppahinnasta, mutta ei niin paljon kuin ostaja on tarjonnut.

Käsiraha

Ostaja voi maksaa tarjouksen vakuudeksi käsirahan. Käsirahan merkitys on siinä, että ostaja ilmaisee vahvemman sitoutumisen kaupan tekemiseen. Jos myyjä ei hyväksy tarjousta, palautetaan käsiraha ostajalle. Jos myyjä hyväksyy tarjouksen, mutta myöhemmin vetäytyy kaupasta, pitää myyjän palauttaa käsiraha ostajalle ja lisäksi maksaa korvauksena käsirahaa vastaava määrä, enintään kuitenkin 4 % kauppahinnasta. Jos ostaja puolestaan vetäytyy kaupasta tehdyn ja hyväksytyn tarjouksen jälkeen, on myyjällä oikeus pidättää itsellään käsiraha, kuitenkin enintään 4 % kauppahinnasta.

Ehdollinen tarjous

Ostotarjoukseen liitetään tyypillisesti rahoitusehtoja ja kuntotarkastusehtoja. Rahoitusehtoinen ostotarjous tarkoittaa sitä, että ostaja sitoutuu tarjouksen mukaisesti ostamaan asunnon, kunhan saa itselleen järjestettyä rahoituksen asunnon ostamiseen. Jos ehto ei toteudu, tarjous raukeaa ilman seuraamuksia. Kuntotarkastusehto tarkoittaa sitä, että ostaja sitoutuu ostamaan asunnon tarjouksen mukaisesti, mutta sitä ennen asunnossa on tehtävä kuntotarkastus. Jos kuntotarkastuksessa ilmenee merkittäviä puutteita, saa ostaja vetää tarjouksen pois ilman seuraamuksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.