Asunnon vapautuminen kaupan jälkeen on hyvä sopia kauppakirjassa nimenomaisesti. Vapautumisen myöhästyminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Asunnon vapautuminen kaupan jälkeen

Asunnon vapautumiseen on hyvä ottaa kantaa jo asunnon myynti-ilmoituksessa. Asunnon vapautuminen ostajan käyttöön on olennainen tieto, joka pitää aina käsitellä ennen kaupan tekemistä.

Hallintaoikeuden siirtyminen

Asunnon vapautuminen tarkoittaa monesti samaa kuin hallintaoikeuden siirtyminen ostajalle. Asunnon kauppakirjassa on hyvä käsitellä se, milloin omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle ja milloin hallintaoikeus siirtyy ostajalle. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät monesti saman tien kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Tällöin kauppahinta maksetaan ja avaimet luovutetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Hallintaoikeus kuitenkin voi siirtyä eri aikaan kuin omistusoikeus. Hallintaoikeus voi joko ennen omistusoikeuden siirtymistä tai vasta omistusoikeuden siirtymisen jälkeen.

Vuokralainen asunnossa

Jos asunnossa on vuokralainen, sillä on merkitystä asunnon vapautumiselle ostajan käyttöön. Vuokralaisesta on aina tiedotettava ostajaa ennen kaupan tekemistä.

Asunnossa olevan vuokralaisen vuokrasopimuksen saa irtisanoa sillä perusteella, että asunnon omistaja tarvitsee asunnon omaan käyttöönsä. Jos siis myytävässä asunnossa on vuokralainen, se ei estä uutta ostajaa lopulta muuttamasta asuntoon, mutta voi hidastaa sitä merkittävästikin.

Huoneenvuokralaissa on määritelty vuokrasopimuksen irtisanomisajat, jotka vaihtelevat kolmesta kuuteen kuukauteen. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.