Asunnossa voi olla virheitä, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat asuntokaupan purkuun tai kauppahinnan alennukseen. Virhettä arvioidaan sen perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle. Ajankohta, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle on yleensä silloin, kun asunto on luovutettu ostajan hallintaan. Asunnon virheellisyyden määräävä ajankohta on säännelty asuntokauppalain 13 §:ssä.

Myyjän vastuu ja virheellisyyden määräävä ajankohta

Myyjä vastaa sellaisesta virheestä, joka asunnossa on ollut vaaranvastuun siirtymishetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Tällöin tulee siis arvioida, onko virheen perusteena oleva seikka ollut jo tuona ajankohtana olemassa.

Vaaranvastuu

Vaaranvastuu tarkoittaa vastuuta kaupan kohteena olevan tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, huonontumisesta tai arvon vähenemisestä. Vaaranvastuun käsite on olennainen silloin, kun puntaroidaan onko myyjän korvattava vaurioitunut tuote.

Lue lisää vaaranvastuusta asuntokaupassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.