Uuden asunnon kauppa

Vaaranvastuu asuntokaupassa ilmenee sekä uuden että käytetyn asunnon kaupassa. Uuden asunnon kaupassa vaaranvastuu siitä, että asunto tuhoutuu tai vahingoittuu ostajasta riippumattomasta syystä ennen hallinnan luovutusta, on myyjällä. Pääsääntöisesti vaaranvastuu siirtyy ostajalle samana ajankohtana kuin asunnon hallintakin. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen luovuttamaan asunnon hallintaa eikä asiakirjoja ennen kuin ostaja on maksanut kauppahinnan, ellei kauppahinta tai osa siitä eräänny vasta myöhemmin maksettavaksi. Jos asunto jo kauppaa tehtäessä on ostajan hallinnassa, vaaranvastuu asunnosta siirtyy ostajalle kaupantekoajankohtana.

Mikäli asunnon hallinnan luovutus kuitenkin viivästyy ostajasta johtuvasta seikasta, vaaranvastuu asunnon tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta siirtyy ostajalle silloin, kun hallinnan luovutuksen olisi alun perin pitänytkin tapahtua. Tällöin kuitenkin edellytetään, että myyjä on myös tehnyt sen, mitä luovutus on häneltä edellyttänyt. Tarkoittaen, että asunnon on tullut olla luovutusvalmis.

Jos ostajalla on vaaranvastuu ja asunto vahingoittuu tai tuhoutuu myyjästä riippumattomasta syystä, on ostajan tästä huolimatta maksettava kauppahinta. Riippumattomalla syyllä tarkoitetaan jotakin syytä, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa.

Asunnon virheellisyyden määrävä ajankohta

Jos asunnossa on virhe, on virhettä arvioitava sen perusteella, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle. Myyjä vastaa sellaisesta virheestä, joka asunnossa on ollut vaaranvastuun siirtymishetkellä, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Tällöin on arvioitava, onko virheen perusteena oleva seikka ollut jo tuona ajankohtana olemassa. Uuden asunnon virheellisyyden määräävää ajankohtaa säännellään laissa. Asunnon virheellisyyttä tulee arvioida sen mukaan, millainen asunto on ominaisuuksiltaan vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut asunnossa myyjän vaaranvastuun aikana, vaikka tämä virhe ilmenisi myöhemmin. Mikäli asunnon kunto huononee vaaranvastuun siirryttäessä ostajalle, asunnossa on virhe, jos se on seuraus myyjän sopimusrikkomuksesta.

Lue lisää asunnon virheellisyyden määrävästä ajankohdasta.

Vaaranvastuu käytetyn asunnon kaupassa

Myös käytetyn asunnon kaupassa vaaranvastuu on myyjällä ennen kuin asunto luovutetaan ostajan hallintaan. Kuten uuden asunnon kaupassa, jos hallinnan luovutus viivästyy ostajan takia, on ostaja vastuussa asunnosta siitä lähtien, kun hallinnan luovutus olisi sopimuksen mukaan pitänyt tapahtua.

Tilanteissa, joissa asunto on jo kauppaa tehtäessä ostajan hallinnassa, on vaaranvastuu kuitenkin ostajalla vasta kaupantekohetkestä lähtien. Ostajan on maksettava kauppahinta, mikäli vaaranvastuu on ostajalla eikä asunnon vahingoittuminen tai tuhoutuminen johtuu  myyjästä riippumattomasta syystä.

Lähde §:asuntokauppalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.