Asunto-osakeyhtiö on asumisen järjestämisen muoto, missä huoneistoja hallitaan osakeomistusten kautta ja päätökset tehdään yhdessä enemmistöpäätöksillä.

Asunto-osakeyhtiö asumismuotona

Asunto-osakeyhtiö (lyhennettynä As.Oy) on Suomessa osakeyhtiön erityismuoto, josta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiöstä käytetään myös nimitystä taloyhtiö. Asunto-osakeyhtiön olemisen ja toiminnan tarkoitus on rakennuksen tai rakennusten ylläpitäminen osakkaiden asumistarpeen tyydyttämiseksi. Asunto-osakeyhtiölain lisäksi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys määrittelee yhtiön ja sen osakkaan väliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Asunto-osakeyhtiölain (AsOYL) mukainen määritelmä asunto-osakeyhtiölle on seuraava:

Asunto-osakeyhtiöon osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Asunto-osakeyhtiössä on osakkaita. Osakkaaksi tullaan omistajalla yhtiön osakkeita. Yhtiön osakkeet puolestaan tuottavat omistajalleen oikeuden hallita tiettyä osaa rakennuksesta, yleensä yhtä huoneistoa ja mahdollisesti siihen liittyviä varastotiloja ja/tai autopaikkaa.

Asunto-osakeyhtiössä ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Yhtiökokous nimittää hallituksen, joka hoitaa taloyhtiön juoksevia asioita ja tekee niistä päätöksiä. Hallitus voi pyytää taloyhtiön palvelukseen isännöitsijän.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.