Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävät määräytyvät yksittäistapauksellisesti esimerkiksi yhtiön koon ja luonteen perusteella. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu aina kiinteistön ja rakennusten pito, jossa korostuu yleinen velvollisuus jokapäiväisestä kiinteistön ja rakennusten hoidosta, kunnossapidosta sekä seurannasta. Isännöitsijä voi hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti käyttää apuna tehtävien suorittamisessa ulkopuolisia tahoja. Isännöitsijän on informoitava hallitusta, jotta tämä voi hoitaa omat tehtävänsä.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on asianmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty

Isännöitsijä saa olla läsnä asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus toisin päätä

Hallitus voi erottaa isännöitsijän tehtävästään. Isännöitsijän erottaminen ei edellytä mitään erityistä syytä vaan perusteeksi riittää esimerkiksi pelkkä hallituksen luottamuspula isännöitsijää kohtaan.

Lue lisää asunto-osakeyhtiön hallituksesta.

Lähde §: asunto-osakeyhtiölaki


Suomen Juristit Oy
19.9.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.