Asunto-osakeyhtiön äänimäärä on yksi ääni yhtä osaketta, osakeryhmää tai osakkeenomistajaa kohtaan. Äänimäärästä voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Asunto-osakeyhtiön äänimäärä

Asunto-osakeyhtiölain lähtökohta on se, että osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Samalla kuitenkin on niin, että yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä siten, että jokaisen osakkeen sijasta jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen.

Osakeryhmällä tarkoitetaan niitä osakkeita, joilla saa hallita yhtä asuntoa. Taloyhtiön osakkeet jaotellaan esim. osakkeisiin 1-200, 201-400, 401-600, 601-800 ja niin edelleen. Samalla määritellään se, mitä oikeuksia kukin osakeryhmä haltijalleen tuottaa. Esim. osakkeet nro:t 1-200 oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 1, osakkeet nro:t 201-400 oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 2 ja niin edelleen.

Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Nopeaa apua lakiasioihin.