Asunto-osakeyhtiön autopaikat ovat riitaherkkiä asioita. Autopaikka voi kuulua osakkeenomistajalle osakeomistuksen perusteella tai olla taloyhtiön omistuksessa.

Asunto-osakeyhtiön autopaikat

Millä perusteella taloyhtiö jakaa autopaikkoja? Autopaikkojen jakautuminen yhtiön osakkaille tai heidän käyttöönsä voidaan toteuttaa useammallakin eri tavalla.

Autopaikat omina yksikköinä

Joissakin taloyhtiöissä on autopaikoista tehty omia yksikkö samoin kuin huoneistoista. Autopaikan voi siis saada hallintaansa omistamalla tietyt osakkeet. Esimerkiksi, jos siis asuinhuonteiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat numerot 1-199, niin vastaavasti autopaikkojen omistamiseen oikeuttavat osakkeet voivat olla numerot 200-299. Se, joka omistaa osakkeet 1-199, saa hallita niille osakkeille varattua asuinhuoneistoa. Se puolestaan, joka omistaa osakkeet 200-299, saa hallita niille osakkeille varattua autopaikkaa. Näin ollen autopaikkoja voidaan myydä samoin kuin asuinhuoneistojakin. Autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja voi myydä osakkeet vapailla markkinoilla siihen hintaan, mikä niistä saadaan. Samoin autopaikan omistaja voi käyttää autopaikkaa itse tai vuokrata sitä jollekulle käytettäväksi.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan varata autopaikkojen lunastusoikeus osakkeenomistajalle tai taloyhtiölle, jos autopaikka vaihtaisi omistajaa muulle kuin taloyhtiön osakkaalle.

Autopaikat taloyhtiön omistuksessa

Jos autopaikat ovat taloyhtiön omistuksessa, taloyhtiö tarjoaa niitä halukkaille osakkeenomistajille käyttöön, yleensä erillistä maksua vastaan. Tällöin ongelmaksi tulee se, miten autopaikkoja jaetaan osakkaille. Ongelma tulee nimenomaan silloin, kun autopaikkoja on vähemmän kuin halukkaita ottajia. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä on jonkunlainen vuorottelu järjestelmä. Autopaikan haluavat osakkaat ilmoittavat esimerkiksi hallitukselle, että ovat halukkaita vuokraamaan autopaikan. Tämän jälkeen, esimerkiksi vuosittain, autopaikkojen haltijuus kierrätetään siten, että kukin osakkeenomistaja saa vuorollaan autopaikan käyttöönsä tietyn pituiseksi ajaksi. Joka tapauksessa autopaikan jakamisessa pitää noudattaa osakasten yhdenvertaisuuden periaatetta. Autopaikkojen jakamisen peruste ei voi olla syrjivä eikä epäasiallinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.