Asunto-osakeyhtiön edustaminen perustuu asemaan tai erilliseen valtuutukseen. Yleisesti taloyhtiötä edustaa hallitus, hallituksen jäsen tai isännöitsijä.

Asunto-osakeyhtiön edustaminen

Hallitus

Hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen. Tämä on asunto-osakeyhtiölain asettama lähtökohta.

Isännöitsijä

Hallituksen lisäksi taloyhtiön isännöitsijä voi edustaa yhtiötä asiassa, joka kuuluu hänen tehtäviinsä. Isännöitsijä tehtäviin kuuluu huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta sekä hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Muut edustajat

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallituksen jäsenellä tai isännöitsijällä on oikeus edustaa yhtiötä tai että hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen, isännöitsijälle tai muulle nimetylle henkilölle. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa oikeuden yhtiön edustamiseen.

Hallitus, kun on edustuskelpoinen suoraan lain nojalla, voi siis antaa itse valtuutuksia muille edustaa yhtiötä. Tämä valtuutukseen perustuva edustusoikeus toimii samoin kuin muillakin elämän alueilla. Valtuutus voidaan tehdä kirjallisesti antamalla valtakirja valtuutetulle. Niin kauan, kuin valtuutetulla on valtakirja, hän voi edustaa valtuuttajaa. Sen jälkeen, kun valtakirja otetaan valtuutetulta pois, edustusoikeus lakkaa saman tien. Valtuutus voi olla yleinen asioiden hoitamisen valtuutus tai valtuutus erityiseen, tiettyyn erikesen nimettyyn ja määriteltyyn tehtävään. Valtuutuksella voi myös olla ns. reunaehdot, joiden puitteissa valtuutettu toimii.

Nopeaa apua lakiasioihin.