Asunto-osakeyhtiön energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa.

Asunto-osakeyhtiön energiatodistus

Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa otetaan huomioon muun muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Koska vertailun kohteena ovat rakennuksen ominaisuudet, asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Energiatehokkuusluokan määrittää laskennallinen energialuku, joka koostuu rakennuksen vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti. Laskennassa painotetaan erilaisia energiamuotoja kertoimilla, suosien uusiutuvia energiamuotoja.

Energiatodistuksesta on luettavissa myös laskennallinen energiankulutus ilman eri energiamuotojen painotuksia. Lisäksi vanhan kohteen todistuksesta on nähtävissä toteutunut energiankulutus.

Energialuokkaa voi parantaa esimerkiksi lämmöneristystä lisäämällä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Energiatodistus annetaan taloyhtiön jokaiselle rakennukselle erikseen. Joissakin tapauksissa yhden rakennuksen energiatodistus paloitellaan vielä osiin, mikäli merkittävää osaa rakennuksesta käytetään muuhun kuin rakennuksen pääkäyttötarkoitukseen.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa sekä myytäville ja vuokrattaville asuinkerrostalo- ja paritalohuoneistoille.

Kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia energiatodistus osakkaiden käyttöön tarvittaessa.

Milloin energiatodistusta ei tarvita?

Rakennukselle voidaan laatia energiatodistus kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistapauksissa:

  • Jos rakennuksen tai kiinteistön taikka enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa olevan huoneiston myyntihinta on alle 50 000 euroa tai vuokra kuukaudessa alle 350 euroa.
  • Jos kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten kesken.
  • Jos kohdetta ei esitellä julkisesti tai sitä ei tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla.

(Lähde: energiatodistus.info)

Nopeaa apua lakiasioihin.