Asunto-osakeyhtiön etuosto-oikeus perustuu yhtiöjärjestyksessä olevaan etuosto-oikeutta koskevaan mainintaan. Etuosto-oikeus on osakkaalla tai yhtiöllä.

Asunto-osakeyhtiön etuosto-oikeus

Etuosto-oikeus tarkoittaa sitä, että kun taloyhtiön osakkeita ollaan myymässä, voi etuosto-oikeutettu ostaa osakkeet itselleen. Etuosto-oikeuden käyttäminen ei ole summittaista tai sattumanvaraista, vaan siitä pitää olla etukäteen sovittu yhtiöjärjestyksessä. Etuosto-oikeutta koskeva yhtiöjärjestyksen kohta kirjataan myös osakekirjaan.

Etuostojärjestys

Joskus voi tulla tilanne, missä useammat etuosto-oikeutetut henkilöt haluavat ostaa osakkeet. Samalla myös yhtiö voi olla halukas ostamaan osakkeet. Tällaisten tilanteiden varalta yhtiöjärjestyksen etuosto-oikeutta koskeva lauseke pitää kirjoittaa hyvin. Yhtiöjärjestykseen pitää kirjata se järjestys, miten etuosto-oikeutta voidaan käyttää. Yleisintä on se, että etuosto-oikeus on ensisijaisesti toisilla yhtiön osakkailla. Vasta sen jälkeen, jos kukaan osakkaista ei käytä etuosto-oikeuttaan määrätyssä ajassa, siirtyy oikeus osakkeiden ostamiseen taloyhtiölle. Etuosto-oikeuden käyttämisen käytännön järjestelyt voidaan sopia toisellakin tavalla. Yleistä ohjetta etuostojärjestykselle ei ole muuta kuin se, että asia pitää tarkistaa aina yhtiöjärjestyksestä.

Miten myydään etuostettavat osakkeet?

Myyjä voi aloittaa vapaasti myymään taloyhtiön osakkeitaan, siis asuntoaan, huolehtimatta vielä etuosto-oikeudesta. Sen jälkeen, kun myyjä on saanut ostotarjouksen asunnostaan, pitää siitä ilmoittaa taloyhtiölle. Menettely pitää tarkistaa yhtiöjärjestyksestä, koska siellä on aina tarkemmin määritelty se, kuinka myyntitilanne pitää hoitaa. Joka tapauksessa mekanismi on se, että saatuaan ostotarjouksen asunnosta myyjä kertoo tästä etuostoon oikeutetuille yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Samoin myyjän on kerrottava asiasta myös tarjouksen tehneelle ostajalle. Jos etuosto-oikeutta ei käytetä, eli kukaan osakkaista eikä taloyhtiö halua sitoutua kauppaan samoilla ehdoilla, kuin tarjouksen tehnyt ostaja, voi myyjä viedä kaupan loppuun alkuperäisen ostajan kanssa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.