Asunto-osakeyhtiön hallituksen erottaminen pitää tehdä erottamalla hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet erottaa asunto-osakeyhtiön yhtiökokous.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen erottaminen

Hallituksen jäsenen ”erottaminen” voidaan tehdä toimikauden jälkeen siten, ettei häntä valita toiselle toimikaudelle vaan hallituksen jäsen vaihdetaan toiseen. Hallituksen valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen voi erottaa myös ennen toimikauden päättymistä. Tällöinkin hallituksen jäsenen erottaa se, joka on hänet tehtävään valinnut. Muun kuin yhtiökokouksen valitseman jäsenen voi kuitenkin erottaa yhtiökokous, jos yhtiöjärjestystä on muutettu siten, ettei alkuperäistä valintaoikeutta enää ole.

Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta. Muun kuin yhtiökokouksen erottaman jäsenen toimikausi päättyy välittömästi, jollei jäsenen valitsija ole erottamisen yhteydessä päättänyt toisin.

Nopeaa apua lakiasioihin.