Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys noudattelee yleisiä esteellisyys säännöksiä. Omassa tai läheisen asiassa hallituksen jäsen on jäävi.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyys määräytyy pitkälti yleisten esteellisyyssäännösten mukaisesti.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee:

1) hänen ja yhtiön välistä sopimusta tai muuta oikeustointa;

2) sellaista hänen hallinnassaan olevan osakehuoneiston uudistusta tai muuta kuin välttämätöntä kunnossapitoa, joka poikkeaa muiden osakkeenomistajien hallinnassa olevien osakehuoneistojen kunnossapidosta tai uudistamisesta; taikka

3) hänen osakehuoneistonsa ottamista yhtiön hallintaan.

Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen välisen edellä mainitun asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Asunto-osakeyhtiölain jääviys säännökset rakentuvat siis siten, että nimenomaisesti lueteltujen tilanteiden lisäksi hallituksen jäsentä koskee myös yleissäännös jääviydestä. Jäsen on esteellinen aina silloin, kun hänelle on odotettavissa olennaista etua, joka etu saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.