Asunto-osakeyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvitys tarkoittaa yhtiökokoukselle annettua selvitystä seuraavan viiden vuoden aikana tulevista kunnossapito toimista.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Kunnossapitotarveselvitys on esiteltävä taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kunnossapitotarveselvityksen yhtiökokoukselle esittelee hallitus. Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä ”hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin”

Taloyhtiön hallituksen pitää siis esittää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvityksen seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarpeesta. Kunnossapitotarve selvitys pakottaa hallituksen tarkastelemaan rakennusten kuntoa myös hieman pidemmällä aikavälillä. Selvityksen perusteella myös osakkaat pystyvät varautumaan hyvissä ajoin esimerkiksi tulossa olevaan putkiremonttiin, julkisivu remonttiin, kattoremonttiin sekä muihin asioihin.

Kunnossapitotarveselvitykselle ei ole laissa säädettyä määrämuotoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.