Asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja laaditaan, kun hallitus kokoontuu. Pöytäkirjaan kirjataan muun muassa osallistujat, kokouksen kulku ja päätetyt asiat.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja

Taloyhtiön hallitus kokoontuu vuosittaisten kokoontumisien lisäksi aina tarvittaessa. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen tai kokouksessa läsnä ollut isännöitsijä. Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada tieto sellaisesta hallituksen päätöksestä, joka koskee hänen omistamiinsa yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa yhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Osakkeenomistajan pyynnöstä tieto on annettava kirjallisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.