Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan erottaminen tehdään yhtiökokouksen päätöksellä, jos yhtiökokous on nimittänyt puheenjohtajan hallituksen jäseneksi.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan erottaminen

Taloyhtiön yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Hallituksessa on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jäsenten lukumäärästä voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Lähtökohta on, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin, hallituksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen erottaminen

Hallituksen jäsenen voi erottaa ennen toimikauden päättymistä. Erottamisen mahdollisuus koskee myös hallituksen puheenjohtajaa. Hallituksen jäsenen erottaa se, joka on hänet tehtävään valinnut. Muun kuin yhtiökokouksen valitseman jäsenen voi kuitenkin erottaa yhtiökokous, jos yhtiöjärjestystä on muutettu siten, ettei alkuperäistä valintaoikeutta enää ole.

Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta. Muun kuin yhtiökokouksen erottaman jäsenen toimikausi päättyy välittömästi, jollei jäsenen valitsija ole erottamisen yhteydessä päättänyt toisin.

Puheenjohtajuudesta erottamisen tekee siis hallitus sisäisesti. Hallitus voi siis vaihtaa puheenjohtajaa siten, että entisestä puheenjohtaja jää hallitukseen jäseneksi ja toisesta jäsenestä tehdään puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja erotetaan kokonaan siten, ettei hänelle jää edes hallituksen jäsenyyttä, erottamisen tekee yhtiökokous tai muu hallituksen valinnut taho.

Nopeaa apua lakiasioihin.