Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu perustuu johtohenkilölle asetetun yleisen huolellisuusvelvoitteen rikkomiseen tai vahingonkorvaukseen muulla perusteella.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu

Asunto-osakeyhtiölaki asettaa taloyhtiön johdolle huolellisuusvelvoitteen; ”Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.”

Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen vastuu lankeaa jo huolellisuusvelvoitteen laiminlyömisestä. Vastuu ei siten edellytä aktiivista toimintaa vahingon aiheuttamiseksi, vaan esim. valvontavelvollisuuden laiminlyöntikin voi jo aiheuttaa vastuun vahingosta.

Hallituksen jäsenen on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten asunto-osakeyhtiölakia tai taloyhtiön yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Hallituksen jäsen joutuu siis vastuuseen sellaisestakin teosta, joka ei ole huolellisuusvelvoitteen rikkomista, mutta kuitenkin aiheuttaa vahinkoa.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla asunto-osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla hallituksen keskeisiä periaatteita, kuten huolellisuusvelvoitetta, tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta. Tämä huolimattomuusolettama kumoutuu vasta, jos menettelystä vastuussa oleva osoitta menetelleensä huolellisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.