Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävät tulevat osaksi asunto-osakeyhtiölaista, osaksi taloyhtiön hallituksen valtuutuksen perusteella.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävät

Isännöitsijän tehtävät voivat vaihdella sen mukaan, minkälaisen sopimuksen taloyhtiö on isännöitsijän kanssa tehnyt. Joka tapauksessa isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta. Isännöitsijä myös hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa, mutta vain hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijän toimivalta siis vaihtelee sen mukaan, mitä taloyhtiön kanssa on sovittu. Joissakin taloyhtiöissä isännöitsijä voi tehdä sitovia sopimuksia esim. huoltoliikkeiden kanssa, mutta toisissa taloyhtiöissä tämä voi olla isännöitsijältä kielletty. Isännöitsijälle voidaan taloyhtiön hallituksen toimesta asettaa vaikka euromääräiset tai toimiala kohtaiset rajat siihen, minkä verran isännöitsijä saa tehdä itsenäisesti ja mitkä asiat pitää alistaa hallituksen päätettäväksi.

Isännöitsijä vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijän ei itse tarvitse osata kirjanpitolakia eikä siis tarvitse tehdä kirjanpitoa, vaan isännöitsijän tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpito tehdään ja se tehdään ammattimaisesti.

Isännöitsijän on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä hallituksen tehtäväksi tarkoitettuihin toimiin lähtökohtaisesti vain hallituksen valtuutuksen perusteella. Kuitenkin silloin, jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa, isännöitsijä saa ryhtyä toimiin ilman valtuutusta. Sellaisessa tapauksessa isännöitsijän on annettava hallitukselle mahdollisimman pian tieto tehdyistä toimista.

Nopeaa apua lakiasioihin.