Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän vaihto menee prosessina siten, että erotetaan entinen isännöitsijä palveluksesta ja valitaan tilalle toinen isännöitsijä.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän vaihto

Isännöitsijän valinta

Taloyhtiön hallitus valitsee isännöitsijän. Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, rekisteröidyllä yhteistöllä esim. isännöintitoimistoa. Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, tämän on ilmoitettava taloyhtiölle, kenellä on päävastuu isännöinnistä. Käytännössä siis isännöintitoimisto valitsee henkilökunnastaan jonkun, kenen hoitoon taloyhtiön asiat ensisijaisesti uskotaan. Päävastuullisen isännöitsijän on lähtökohtaisesti oltava isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen, toimitusjohtaja tai muuten yhteisön palveluksessa. Asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken voidaan myös sopia toisin.

Kun taloyhtiö järjestäytyy, valitaan siis ensin hallitus. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous eli kaikki osakkeenomistajat. Hallituksen jäseniä on kolmesta viiteen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia muustakin määrästä. Hallituksen jäsenet sitten valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Tämän jälkeen hallitus valitsee taloyhtiölle isännöitsijän.

Isännöitsijän erottaminen

Hallitus voi erottaa isännöitsijän tehtävästään. Erottaminen tulee voimaan välittömästi, jollei hallitus päätä myöhemmästä ajankohdasta. Erottaminen hoidetaan yksinkertaisesti ilmoittamalla siitä isännöitsijälle. Isännöitsijän kanssa tehty sopimus voi kuitenkin velvoittaa siihen, että taloyhtiö joutuu maksamaan isännöintitoimistolle palkkiot sopimuksen irtisanomisajalta. Jos isännöitsijä on syyllistynyt isoon rikkomukseen, on taloyhtiöllä oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Erotetun isännöitsijän tilalle pitää valita uusi isännöitsijä.

Isännöitsijän eroaminen

Isännöitsijällä on myös oikeus erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Käytännössä tässä kuitenkin mennään taloyhtiön ja isännöintitoimiston välisen sopimuksen ja siinä mainittujen irtisanomisaikojen mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.