Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän valinta on taloyhtiön hallituksen tehtävä. Taloyhtiön hallituksen jäsenet valitsee taloyhtiön yhtiökokous.

Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän valinta

Taloyhtiön hallitus valitsee isännöitsijän. Isännöitsijän on oltava luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, rekisteröidyllä yhteistöllä esim. isännöintitoimistoa. Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, tämän on ilmoitettava taloyhtiölle, kenellä on päävastuu isännöinnistä. Käytännössä siis isännöintitoimisto valitsee henkilökunnastaan jonkun, kenen hoitoon taloyhtiön asiat ensisijaisesti uskotaan. Päävastuullisen isännöitsijän on lähtökohtaisesti oltava isännöintiyhteisön hallituksen tai vastaavan johtoelimen jäsen, toimitusjohtaja tai muuten yhteisön palveluksessa. Asunto-osakeyhtiön ja isännöintiyhteisön kesken voidaan myös sopia toisin.

Kun taloyhtiö järjestäytyy, valitaan siis ensin hallitus. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous eli kaikki osakkeenomistajat. Hallituksen jäseniä on kolmesta viiteen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia muustakin määrästä. Hallituksen jäsenet sitten valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Tämän jälkeen hallitus valitsee taloyhtiölle isännöitsijän.

Nopeaa apua lakiasioihin.