Asunto-osakeyhtiön jakautuminen tarkoittaa sitä, että yhtiö pilkotaan kahteen tai useampaan osaan ja nämä osat, varoineen ja velkoineen, siirtyvät toiseen yhtiöön.

Asunto-osakeyhtiön jakautuminen

Asunto-osakeyhtiö voi jakautua siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat osittain tai kokonaan siirtyvät yhdelle tai useammalle asunto-osakeyhtiölle tai muulle osakeyhtiölle. Tässä yhteydessä jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita. Jakautumisvastike saa olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Jakautumisessa, nimensä mukaisesti, yhdestä yhtiöstä tulee useampi yhtiö tai osa useampia yhtiöitä.

Jakautumisen toteuttamistavat

Asunto-osakeyhtiön jakautuminen voi tapahtua siten, että:

1) jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu (kokonaisjakautuminen); taikka

2) osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle yhtiölle (osittaisjakautuminen).

Jakautuminen voidaan tehdä jo toimivaan yhtiöön tai perustettavaan yhtiöön. Jakautumisella toimivaan yhtiöön tarkoitetaan jakautumista, jossa vastaanottava yhtiö on perustettu ennen jakautumisen täytäntöönpanoa. Jakautumisella perustettavaan yhtiöön tarkoitetaan sellaista jakautumista, jossa vastaanottava yhtiö perustetaan vasta jakautumisen yhteydessä. Toisaalta jakautuminen voi tapahtua samalla sekä toimivaan että perustettavaan yhtiöön.

Jakautumissuunnitelma

Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on laadittava kirjallinen jakautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava.

Nopeaa apua lakiasioihin.