Asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöt ovat taloyhtiön osakkaiden keskinäinen sopimus siitä, miten käyttäydytään. Järjestyssäännöt eivät ole lain tasoinen normisto.

Asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöt

Asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöt tehdään siksi, että kaikilla olisi selvää, miten taloyhtiössä ollaan ja asutaan. Kukaan asukas tai osakkeenomistaja ei voi tehdä ”omia järjestyssääntöjä” ja vaatia muita noudattamaan sitä, mitä itse haluaa. Järjestyssäännöt laaditaan ja hyväksytään viimekädessä yhtiökokouksessa. Kuten muissakin asioissa, enemmistön mielipide tulee järjestyssääntöihin kirjattua.

Velvoittavatko järjestyssäännöt oikeasti?

Järjestyssäännöt ei aina velvoita. Se, ettei järjestyssäännöt velvoita asukasta tarkoittaa siis sitä, että järjestyssääntöjen rikkomisesta ei tule seuraamuksia. Järjestyssäännöissä voidaan nimittäin joskus yrittää kieltää monenlaisia asioita. Taloyhtiön järjestyssäännöt eivät kuitenkaan voi kieltää normaalia elämää eikä rajoittaa sitä.

Jos esimerkiksi järjestyssäännöissä kiellettäisiin se, ettei taloyhtiössä saa asua lapsia, olisi tällainen kielto täysin merkityksetön. Vaikka taloyhtiössä asuisi enemmistönä henkilöitä, jotka haluavat elämäänsä rauhaa lasten melulta, ei siitä järjestyssäännöillä pääse eroon. Samoin, jos järjestyssäännöissä kielletään esim. wc:n vetäminen tai suihkussa käyminen hiljaisuuden aikana, eli tietyn kellonajan jälkeen illalla ja ennen jotakin kellonaikaa aamulla, ei kieltoa tarvitse noudattaa. Peseytyminen ja vessassa käynti on jokaisen henkilökohtainen asia ja absoluuttinen oikeus. Sitä ei voi kieltää järjestyssääntöihin otetulla kirjauksella, vaikka peseytymisen äänet naapuria häiritsisikin.

Siltä osin kuin järjestyssäännöt ovat inhimillisiä, niitä on tietenkin hyvä noudattaa. Asiallisesti laaditut syrjimättömät järjestyssäännöt palvelevat taloyhtiön asukkaita tasaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.