Asunto-osakeyhtiön kirjanpito on laadittava kirjanpitolain mukaan. Kirjanpito pidetään tilikausittain, minkä jälkeen laaditaan asunto-osakeyhtiön tilinpäätös.

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito

Asunto-osakeyhtiössä kirjanpidon käytännön hoitaminen on asetettu isännöitsijän tehtäväksi. Määräys on lain tasoinen, sillä asunto-osakeyhtiölain mukaan ”Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.” Isännöitsijän ei siis tarvitse tehdä itse kirjanpitoa, sen voi ulkoistaa kenelle tahansa, mutta isännöitsijän on huolehdittava siitä, että joku ammattitaitoinen henkilö tekee kirjanpitoa. Isännöitsijän tekemisiä valvoo puolestaan taloyhtiön hallitus.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös

Asunto-osakeyhtiön on laadittava tilinpäätös jokaisesta tilikaudesta. Tilinpäätös on esitettävä ja käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on puolestaan pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä, tilinpäätökseen liittyen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Tilinpäätöstä käsitellään toiminnantarkastuksessa, kun sellainen tehdään. Toiminnantarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet.

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Yhtiön tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Silloinkin, kun tilikaudesta määrätään perustamissopimuksessa, sen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.