Asunto-osakeyhtiön kokouspöytäkirja tarkoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaa, ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjaa tai hallituksen kokouksen pöytäkirjaa.

Asunto-osakeyhtiön kokouspöytäkirja

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous kokoontuu vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen lisäksi tarpeen mukaan ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Varsinainen yhtiökokous on asunto-osakeyhtiölakiin perustuva tapahtuma, josta on laadittava asianmukainen pöytäkirja. Pöytäkirjalle asetetaan asunto-osakeyhtiölaissa useita määräyksiä. Asunto-osakeyhtiölaista tulevia määräyksiä ovat esimerkiksi:

  • Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.
  • Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset.
  • Pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
  • Puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjan tarkastajaksi valitun on allekirjoitettava pöytäkirja.
  • Ääniluettelo otetaan tai liitetään kokouksen pöytäkirjaan.
  • Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

As. Oy varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja sisältää myös mm. maininnan yhtiön tilinpäätökseen tutustumisesta, tiedon siitä hyväksyttiinkö tilinpäätös, päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle, hallituksen jäsenet ja heidän valinta ym. Lisäksi pöytäkirjaan kirjataan näiden ”vakiomuotoisten asioiden” lisäksi muuta asiat, joita kokouksessa on käsitelty.

Lataa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.