Asunto-osakeyhtiön muuttaminen kiinteistöksi voi olla perusteltua etenkin pienissä, esim. kahden asunnon yhtiössä. Muutos tehdään purkamalla yhtiö.

Asunto-osakeyhtiön muuttaminen kiinteistöksi

Asunto-osakeyhtiö on yleensä isojen asuntokokonaisuuksien asumismuoto, mutta myös esim. paritalo voi olla järjestäytynyt asunto-osakeyhtiöksi. Jos asukkaat haluavat eroon asunto-osakeyhtiöstä, pitää se tehdä purkamalla yhtiö.

Yhtiö voi purkautua jakautumalla, sulautumalla tai selvitysmenettelyn kautta. Jakautuminen ja sulautuminen (eli fuusio) johtaa kuitenkin asunto-osakeyhtiömuodon jatkumiseen toisella tapaa. Näin ollen, kun asunto-osakeyhtiöstä halutaan siirtyä ”tavalliseen kiinteistöön”, jää vaihtoehdoksi purkaa yhtiö selvitysmenettelyn kautta.

Selvitysmenettely

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Kun tehdään päätös (yhtiökokouksessa) selvitystilasta, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen sekä mahdollisen isännöitsijän tilalle. Selvitysmiehet hoitavat yhtiön asioita selvitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisimman pian muuttaa rahaksi selvitystä varten tarvittava määrä yhtiön omaisuutta ja maksaa yhtiön velat.

Selvitysmiesten on tarvittaessa laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa.

Sitten kun kaikki tiedossa olevat velat on maksettu, selvitysmiehet jakavat yhtiön omaisuuden sen osakkaille. Jos velka on riitainen, erääntymätön tai sitä ei muusta syystä voida maksaa, tarpeelliset varat on pantava erilleen ja jäännös jaettava.

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa lopputilitys. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa. Selvitysmiesten on viipymättä ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.