Asunto-osakeyhtiön nimen muuttaminen tehdään muuttamalla yhtiöjärjestystä sekä ilmoittamalla siitä rekisteriviranomaiselle (prh)

Asunto-osakeyhtiön nimen muuttaminen

Nimi määrätään yhtiöjärjestyksessä

Asunto-osakeyhtiöllä on yhtiöjärjestys, jossa on aina mainittava:

1) yhtiön toiminimi;

2) yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta;

3) yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste;

4) jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä;

5) järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden hallita mitäkin osakehuoneistoa;

6) yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat;

7) yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

Jos yhtiö aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestys muutetaan yhtiökokouksessa

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen tehdään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä tai määräenemmistöllä (2/3 äänistä). Yhtiöjärestyksen muutos vaatii määräenemmistön.

Ilmoitus kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus (prh) pitää yllä kaupparekisteriä, minne nimenmuutos (yhtiöjärjestyksen muutos) on ilmoitettava. Ohjeet ilmoituksesta katso tästä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.