Asunto-osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille.

Asunto-osakeyhtiön oma pääoma

Asunto-osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan.

Sidottuun omaan pääomaan kuuluu osakepääoman lisäksi rakennusrahasto kirjanpitolain (1336/1997) mukaiset arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto. Muut kuin sidottuun omaan pääomaan kuuluvat rahastot sekä tilikausilta kertynyt voitto ovat vapaata omaa pääomaa.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen tai osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan tai rakennusrahastoon ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään myös sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.