Asunto-osakeyhtiön osakasluettelo on taloyhtiön hallituksen ylläpitämä luettelo yhtiön osakkeista. Osakeluettelon pitäminen on hallitukselle pakollista.Asunto-osakeyhtiön osakasluettelo

Asunto-osakeyhtiön osakasluettelo

Taloyhtiön hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Osakeluetteloon merkitään:

1) kaikki osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä. Osakeryhmillä tarkoitetaan siis sellaisia osakkeiden kokonaisuuksia, jotka tuottavat oikeuden tietyn huoneiston hallintaan. Yksi osakeryhmä on esimerkiksi ”osakkeet nro:t 200-399”.

2) osakehuoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden. Yksi osakeryhmä tuottaa oikeuden hallita huoneistoa A 1, toinen osakeryhmä huoneistoa A 2 ja niin edelleen. Joku osakeryhmä voi myös tuottaa oikeuden hallita esim. autopaikkaa.

3) osakekirjojen antamispäivä;

4) osakkeenomistajan nimi ja osoite. Luonnollisesta henkilöstä (ihmisestä) lisäksi syntymäaika (tai henkilötunnus) sekä oikeushenkilöstä kotipaikka, rekisterinumero (y-tunnus) ja rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty (esim. kaupparekisteri);

5) huoneiston hallintaoikeuteen muun lain nojalla kohdistuva rajoitus, jos sen merkitsemistä erikseen vaaditaan.

Lisäksi osakeluetteloon voidaan joutua merkitsemään muita asunto-osakeyhtiölaissa osakeluetteloon merkittäväksi säädettyjä erityisempiä tietoja.

Osakeluettelo on laadittava viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. Luetteloa on pidettävä luotettavalla tavalla. Osakeluettelo päivittyy aina, kun omistusoikeus jonkun osakeryhmän kohdalla vaihtuu. Kaikki omistusoikeuksien siirrot on merkittävä osakeluetteloon.

Nopeaa apua lakiasioihin.