Asunto-osakeyhtiön osakekirjat on painettava virallisessa hyväksytyssä painotalossa ja ne voidaan antaa vain osakeluetteloon merkitylle omistajalle.

Asunto-osakeyhtiön osakekirjat

Asunto-osakeyhtiön omistaa osakkeenomistajat eli osakkaat. Osakkaalle annetaan osakeomistuksensa merkiksi osakekirja. Osakekirja on annettava siitä osakeryhmästä, jonka osakkeenomistaja omistaa. Osakeryhmällä tarkoitetaan esim. ”osakkeet nro:t 1200-1399”. Jokaisesta osakeryhmästä on siis olemassa erillinen osakekirja.

Osakekirja pitää olla painettu painolaitoksessa, jolla on varmuuspainatukseen soveltuva laitteisto sekä sellainen turvallisuusjärjestelmä, joka estää kahden tai useamman osakekirjan painamisen samasta osakeryhmästä.

Osakekirja saadaan antaa, kun yhtiö ja osake on rekisteröity. Yhtiön perustajalle kuuluu siis velvollisuus hankkia osakekirjat sen jälkeen, kun yhtiö on perustettu.

Osakekirja saadaan antaa vain osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.

Osakekirjan sisältö

Osakekirjassa on oltava:

1) yhtiön toiminimi sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) osakkeiden järjestysnumerot taikka osakkeiden lukumäärä ja osakekirjan järjestysnumero;

3) tieto siitä, minkä osakehuoneiston hallintaan osakeryhmä oikeuttaa;

4) maininta asunto-osakeyhtiölain 5 §:n mukaisesta lunastuslausekkeesta, jos sellainen määräys on yhtiöjärjestyksessä; sekä

5) muualla laissa osakekirjaan merkittäväksi säädetyt tiedot.

Osakekirja on päivättävä ja päätösvaltaisen määrän hallituksen jäseniä on se allekirjoitettava.

Nopeaa apua lakiasioihin.