Asunto-osakeyhtiön perustamissopimus on asiakirja, jolla taloyhtiö perustetaan. Lisäksi maksetaan osakepääoma ja rekisteröidään yhtiö kaupparekisteriin.

Asunto-osakeyhtiön perustamissopimus

Asunto-osakeyhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat. Perustamisvaiheessa ei välttämättä ole muita kuin yksi osakas, perustajaosakas.

Perustamissopimuksen allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita itselleen. Perustajaosakas tai perustajaosakkaat siis käytännössä merkitsevät itselleen kaikki asunto-osakeyhtiön osakkeet. Myöhemmin nämä osakkeet tarjotaan myyntiin ostajille, mutta ensivaiheessa, kun yhtiötä perustetaan, ne pitää jo silloin merkitä jollekin.

Perustamissopimuksen sisältö

Perustamissopimuksessa on aina mainittava:

1) sopimuksen päivämäärä;

2) kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet;

3) osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta);

4) osakkeen maksuaika;

5) yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisen perusteet;

6) osakkeiden tuottaman hallintaoikeuden alkamisen perusteet; sekä

7) yhtiön hallituksen jäsenet.

Perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Asunto-osakeyhtiön tilikaudesta on määrättävä puolestaan joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava isännöitsijä, tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat. Perustamissopimuksessa voidaan nimetä myös hallituksen puheenjohtaja.

Jo perustamissopimusta tehtäessä pitää siis olla selvillä ja pitää päättää kaikki taloyhtiön kannalta keskeiset asiat.

Ilmoitus rekisteriin

Jokaisen asunto-osakeyhtiön on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Asunto-osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Asunto-osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.