Asunto-osakeyhtiön rahoitus rakennusvaiheessa toteutetaan yleensä ns. RS-järjestelmän avulla. Korjaukset rahoitetaan lainalla tai vastikekertymällä.

Asunto-osakeyhtiön rahoitus

RS-järjestelmä uudiskohteissa

Uusia asuntoja myydään joko valmiina tai jo rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalain niin sanottu RS-järjestelmä on kehitetty turvaksi niille, jotka tekevät sitovan kaupan asunnosta jo rakentamisvaiheessa. RS-järjestelmän sanotaan olevan pankkien kehittämä mekanismi asuntorakentamiseen.

Asuntokauppalain toisessa luvussa on ns. RS-säännöstö, jonka noudattaminen on rakentajalle pakollista silloin, kun asunto-osaketta aletaan tarjota ostettavaksi jo rakennusvaiheessa. ”Rakennusvaiheessa” myyminen tarkoittaa aikaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kaikki yhtiölle tulevat rakennukset käyttöönotettaviksi.

Vakuudet turvaa ostajaa RS-järjestelmässä

Rakentajan eli perustajaosakkaan, grynderin, on asetettava vakuuksia pitkin rakennushanketta. Ensimmäiseksi asetetaan rakentamisvaiheen vakuus. Vakuus voidaan vapauttaa rakennusten valmistumisen jälkeen, mutta vakuus ei vapaudu automaattisesti, vaan rakentaja saa vakuudet vapaaksi vain perustetun yhtiön hallituksen ja osakkeiden ostajien suostumuksilla. Ostajat voivat kieltäytyä vapauttamasta vakuuksia, jos kohteessa on rakennusvirheitä. Rakennusajan jälkeen pitää olla vielä voimassa rakennusajan jälkeinen vakuus, jolla varmistetaan vuositarkastuksessa todettujen virheiden korjaaminen. Tämän jälkeenkin rakennuttajan pitää asettaa vielä ns. pitkän ajan vakuus, joka voi olla myös vakuutusyhtiöltä haettava vakuutus, jolla suojataan sitä, että rakennuttaja poistuisi markkinoilta esim. konkurssin kautta ennen takuuajan umpeutumista.

Korjausten ja remonttien rahoitus

Taloyhtiön elinkaaren aikana siinä pitää tehdä isojakin saneerauksia ja korjauksia. Kuukausittain kerättävä yhtiövastike kattaa taloyhtiön päivittäiset juoksevat kulut, mutta ne eivät yleensä kerrytä rahaa taloyhtiön kassaan. Kun sitten eteen tulee putki-, julkisivu-, ikkuna-, katto- tai muu remontti, pitää siihen järjestää erillinen rahoitus. Viimekädessä remontin maksaa tietenkin osakkeenomistajat, mutta tapoja siihen on ainakin kaksi. Osakkailta voidaan kerätä etukäteen vastikkeina rahaa tulevia korjauksia silmällä pitäen. Rahoitusvastikkeiden kerääminen voidaan aloittaa vaikka viisi vuotta ennen tulevaa remonttia. Toinen tapa on se, että remonttia varten otetaan yhtiölle laina, joka jyvitetään kullekin osakkaalle. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi päättää sen, maksaako hän osuutensa pois heti vai vuosien aikana rahoitusvastikkeen muodossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.