Asunto-osakeyhtiön rekisteröinti tehdään kaupparekisteriin sen jälkeen, kun perustamissopimus ja yhtiöjärjestys on laadittu ja osakepääoma maksettu.

Asunto-osakeyhtiön rekisteröinti

Asunto-osakeyhtiö syntyy vasta rekisteröimisellä. Rekisteriviranomainen on patentti- ja rekisterihallitus (prh), kohde rekisteri on kaupparekisteri.

Jokaisen asunto-osakeyhtiön on siis tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Asunto-osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Perustamissopimus on se asiakirja, jonka perustajaosakkaat laativat. Perustamissopimuksesta ja sen sisällöstä katso tarkemmin sitä koskevasta artikkelista.

Rekisteri-ilmoituksen liitteeksi pitää oheistaa ainakin seuraavat asiakirjat:

 • asunto-osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • yhtiöjärjestys
 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain määräyksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, liitetään kuitenkin osakkeiden maksamisesta muu selvitys, esimerkiksi:
  • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus,
  • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus. Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.
 • Jos hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä on valittu hallituksen toimesta, liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote hallituksen pöytäkirjasta.
 • Jos ilmoitetaan rekisteriin henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai ulkomaalainen yhtiö merkitsee osakkeita, liitä
  • selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista
  • osakkeita merkinneen ulkomaalaisen yhtiön rekisteriote.

(Lähde: prh.fi)

Nopeaa apua lakiasioihin.