Asunto-osakeyhtiön remontti on riitaherkkä asia, joka kannattaa hoitaa hyvin. Remontista päätetään äänestämällä taloyhtiön yhtiökokouksessa.

Asunto-osakeyhtiön remontti

Asunto-osakeyhtiön remontti on käytännössä aina yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia. Lähes kaikki remontit kuuluvat taloyhtiön vastuulla oleviin kunnossapitotöihin olipa sitten kyseessä putki-, ikkuna-, katto-, julkisivu-, kylpyhuone- tai muu remontti. Remontit ovat laajuudeltaan sellaisia kaikkia osakkeenomistajia ja asukkaita koskevia asioita, että päätösvalta siitä kuuluu yhtiökokoukselle.

Remontin eteneminen

Iso remontti ei pitäisi tulla osakkeenomistajalle vastaan yllättäen. Remontin tarve pitää huomioida jo hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa esittelemästä korjaustarveselvityksestä. Korjaustarveselvitys on hallituksen tekemä tai teettämä selvitys, jossa käsitellään tulevan viiden vuoden aikana vastaan tulevia kunnossapito ja remontointi tai saneeraus tarpeita.

Remontin käynnistäminen on käytännössä hallituksen vastuulla oleva asia. Koska asia on merkittävä, tehdään siitä päätös yhtiökokouksessa. Ensin yhtiökokous voi esimerkiksi tehdä päätöksen siitä, että hallitus valtuutetaan teettämään tarvittavat laskelmat ja suunnitelmat sekä kysymään tarjouksia. Kun hallitus on saanut selvittelyvaiheen valmiiksi, se esittelee lopullisen ratkaisumallin tai mallit yhtiökokoukselle, joka tekee päätöksen remontin toteuttamisesta.

Hallitus voi käyttää isännöitsijää apuna remontin suunnittelussa ja esimerkiksi tarjouskilpailussa tai hoitaa asian itsenäisesti isännöitsijän ohi. Hallitus myös tekee lopullisen taloyhtiötä sitovan sopimuksen remontin suorittajan kanssa, mutta vasta taloyhtiön yhtiökokouksen hyväksymisen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.